Info Coronavirus

Het Coronavirus heeft de afgelopen maanden ons allen in zijn greep gehouden. Iedereen heeft hier op zijn of haar eigen manier de gevolgen van ondervonden. Wij zijn zeer ingenomen met de versoepeling dat er vanaf 15 juni 2020 weer vrij gereisd mag worden in de 16 landen in de EU/Schengen zone en dat er vanaf 1 juli 2020 ook weer volledig gereisd mag worden per luxe touringcar.
BTR Reizen geeft u hierbij informatie over haar verschillende soorten aangeboden vakantiereizen.

Autoreizen
De autovakanties van BTR Reizen gaan overwegend naar Nederland en Duitsland.
In Nederland zijn alle horeca gelegenheden per 1 juni 2020 officieel opengegaan met inachtneming van de inmiddels bekende 1,5 meter afspraken.
In Duitsland zijn de hotels en horeca gelegenheden officieel per 30 mei 2020 geopend met de daar geldende voorschriften.
De hotels waar u te gast bent zullen zich minimaal houden aan alle corona voorschriften die opgelegd zijn door de plaatselijke, regionalen en/of landelijk overheden.

Busreizen
De busvakanties van BTR Reizen gaan overwegend naar Nederland en Duitsland.
In Nederland zijn alle horeca gelegenheden en per 1 juni 2020 officieel opengegaan met inachtneming van de inmiddels bekende 1,5 meter afspraken.
In Duitsland zijn de hotels en horeca gelegenheden officieel per 30 mei 2020 geopend met de daar geldende voorschriften.
Iedere hotel en andere vakantie faciliteiten die bezocht zullen worden houden zich minimaal aan de corona voorschriften die door het betreffende land of regio gesteld worden.
Het reizen per touringcar is per 1 juli 2020 weer volledig toegestaan waarbij het dragen van een mondkapje in de touringcar voor iedereen verplicht is.

Riviercruisevakanties
Gelukkig kunnen we u mededelen dat de lichten voor de riviercruises ook weer op groen staan en dat er vanaf 13 juli 2020 weer gevaren wordt. De rederijen zullen de cruises met de verschillende riviercruiseschepen gefaseerd op starten en er voor zorgen dat u een veilige en onbezorgde vakantie zult beleven. De verzorging en gastvrijheid aan boord is als vanouds maar er zijn ook een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt er voor vertrek aan u gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen en zal er bij terugkomst (op afstand) uw temperatuur gecheckt worden. Als vanzelfsprekend worden er aan boord hoge hygiëneregels gehanteerd. Verder wordt er de komende tijd met minder gasten dan anders gevaren. Door de extra ruimte die hierdoor ontstaat wordt aan boord vrijwel overal de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Alleen in de gangen lukt dat niet altijd maar daar kan een mondkapje worden gedragen. Verder zijn er geen buffetten meer, maar worden alle maaltijden aan tafel geserveerd.

Wij hopen dat u binnenkort weer volop kunt genieten van een mooie vakantie.
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Vertrouwende u hiermede correct geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

Met een vriendelijke groet,

Het BTR Reizen Team

^ terug naar boven ^